nfzlogo

Zakres usług w ramach umowy z NFZ – fizjoterapia ambulatoryjna


ĆWICZENIA

ZABIEGI FIZYKALNE

– ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych – laseroterapia
– ćwiczenia specjalne – PNF – ultradźwięki
– ćwiczenia wg metody McKenzie – prądy diadynamiczne
– mobilizacje stawów i kręgosłupa – galwanizacja
– ćwiczenia bierne – prądy intenferencyjne
– ćwiczenia czynno-bierne i wspomagane – prądy TENS
– pionizacja – jonoforeza
– ćwiczenia czynne w odciążeniu i z oporem – ultrafonoforeza
– ćwiczenia czynne wolne – pole magnetyczne
– ćwiczenia izometryczne – elektrostymulacja
– nauka czynności lokomocji –  krioterapia (ciekły azot)
– wyciągi (pętla Glissona, wyciąg Sandersa) –  masaż suchy-  masaż limfatyczny