ZABIEGI CENA
FIZYKOTERAPIA
Magnetoterapia 10,00 zł
Laser 10,00 zł
Prądy interferencyjne 10,00 zł
Prąd impulsowy: TENS 10,00 zł
Prąd stały: Galwanizacja 10,00 zł
Jonoforeza 10,00 zł
Prądy Diadynamiczne 10,00 zł
Ultradźwięki 10,00 zł
Ultrafonoforeza 10,00 zł
Tonoliza 10,00 zł
Naświetlania promieniami IR, UV 10,00 zł
Elektrostymulacja 10,00 zł
Krioterapia (ciekły azot) 12,00 zł
 
 
 
KINEZYTERAPIA (ćwiczenia)
Ćwiczenia bierne – szyna CPM „ARTROMOT” (od 45 min do 60 min) 50,00 zł
Wypożyczenie szyny CPM „ARTROMOT” do domu (cena za dobę) 25,00 zł
terapia indywidualna (np. PNF, terapia manualna, metody reedukcji nerwowo-mięśniowej, metoda McKenzi) – od 45 min do 60 min 50,00 zł – 70,00 zł
ćwiczenia na przyrządach (30 min) 20,00 zł
wyciąg odc. szyjnego (pętla Glisona) 15,00 zł
wyciąg odc. lędźwiowego (wyciąg Saundersa) 20,00 zł
kinesiotaping 20,00 zł
taping sportowy 20,00 zł
ocena i porada fizjoterapeutyczna 20,00 zł
MASAŻE
Masaż leczniczy całościowy 80,00 zł
Masaż leczniczy kręgosłupa 30,00 zł
Masaż leczniczy odcinka kręgosłupa 15,00 zł
Masaż sportowy 40,00 zł
Masaż relaksacyjny 40,00 zł
Masaż limfatyczny 20,00 zł
Drenaż limfatyczny ręczny metodą Voddera 20,00 zł – 40,00 zł
Drenaż limfatyczny ręczny metodą Voddera z kompresoterapią 40,00 zł – 60,00 zł
Wizyty domowe (45min – 60 min) 50,00 zł – 80,00 zł