mgr Maciej Rychlik


Wykształcenie Akademickie:

 • Medyczne Studium Zawodowe nr  w Poznaniu – 1995 – 1998
 • AWF w Poznaniu wydział Fizjoterapii – 1999 – 2003


Doświadczenie zawodowe:

 • Szpital MSWiA w Poznaniu Pracownia fizjoterapii, oddział urazowo – ortopedyczny, oddział neurologiczny z pododdziałem leczenia chorych na SM, oddział chirurgiczny: 1998 –  2009
 • Specjalistyczne Centrum Medyczne „OMEGA” – Gabinet fizjoterapii 2006 – 2009
 • Bukowskie Stowarzyszenie klubu Amazonek od 2004
 • Klub LZS Spójnia Strykowo od 2010
 • prywatna działalność fizjoterapeutyczna od 2002


Szkolenia podyplomowe:

 • Współczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich (Techniki energizacji mięśni cz1, cz2)  2002 – 2003
 • Międzynarodowy Instytut McKenziego – Tytuł Międzynarodowego Terapeuty 2003 – 2004
 • Usprawnianie osób z deficytem neurologicznym w oparciu o koncepcję Bobath cz.1, cz.2 2003
 • Szkolenie z zakresu Rehabilitacji ruchowej kobiet po leczeniu raka piersi 2004
 • Kurs z zakresu manualnego drenażu limfatycznego/kompleksowej terapii obrzęku limfatycznego dr Janusz Doś 2005
 • Szkolenie z zakresu Rehabilitacji dzieci z deficytem neurologicznym 2006
 • Terapia Manualna szkoła niemiecka – kursy od 29.08.2003 do 12.04.2006  kurs zakończony egzaminem praktycznym i pisemnym – uzyskaniem Certyfikatu z Terapii Manualnej Szkoły Niemieckiej;
 • Medycyna i rehabilitacja sportowa – model Szwedzki org. IFSP   cz I,II 2007
 • PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – Tytuł Dyplomowanego Terapeuty 2008 kurs podstawowy 2008, kurs rozwijający 2008
 • Warsztaty dla fizjoterapeutów „staw kolanowy” prowadzenie PTTS czI, czII, czIII 2008
 • Specjalistyczny Kurs Funkcjonalnej Terapii Manualnej połączonej z ruchem wg metody Briana Mulligana  I stopień 2009
 • Kinesiotapig – T. Senderek 2009
 • Rehabilitacja w chorobach nerwowo- mięśniowych – Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni


Przynależność do organizacji zawodowych:

 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
 • Polskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej